Kolorowe piktogramy – nośnik informacji

 

Pytanie do eksperta: W Polsce ilość zastosowanego oznakowania w znacznym stopniu determinowana jest przez stan infrastruktury drogowej, która często wymaga przekazywania użytkownikom drogi dodatkowych informacji na temat występujących utrudnień oraz ograniczeń na drodze. Jednocześnie znaki drogowe występują zbyt często wśród reklam, których liczba w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w otoczeniu drogi, jest nadmierna. Jak sprawić by oznakowanie, które powinno być dla kierowcy nośnikiem informacji, w takich warunkach nadal spełniało swoją funkcję?

 

MTomasz

Tomasz Martin

kierownik działu

oznakowania poziomego

firmy Rotomat

 

Tomasz Martin: Właściwe oznakowanie drogi ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Od właściwego odbioru informacji przekazywanej użytkownikowi drogi za pośrednictwem oznakowania poziomego i pionowego uzależniona jest jego reakcja na zaistniałą sytuację drogową. Im wcześniej kierowca zauważy niebezpieczeństwo tym większe ma szanse, żeby je uniknąć i właściwie zareagować. W Polsce głównym nośnikiem przekazywania informacji jest oznakowanie pionowe ( znaki, tablice informacyjne). W mojej opinii jednym z podstawowych sposobów, które umożliwia właściwy i czytelny przekaz informacji dotyczących utrudnień i ograniczeń, w warunkach polskiej infrastruktury jest oznakowanie poziome, którego potencjał informacyjny w chwili obecnej jest nie wystarczająco wykorzystywany. Odpowiednia synchronizacja i jednoczesne zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego zwielokrotnia potencjał właściwego i skutecznego przekazywania informacji uczestnikom dróg. Tym bardziej, iż miejsce występowania obu oznakowań zagospodarowywane jest w zupełnie innej przestrzeni informacyjnej. Prawidłowe oznakowanie poziome nie wprowadza zamieszania i nie występuje wśród reklam. A przecież kierowca wzrok skupia przede wszystkim na jezdni, więc dlaczego nie umieszczać na niej istotnych informacji dla kierujących. Właściwie stosowane kolorowe piktogramy np.: A-17 przed przejściami dla pieszych powodują, że informacja dociera do kierowców dużo wcześniej niż treść przekazywana przez podstawowe oznakowanie pionowe a tym samym kierowcy „zauważają” pieszych.

 

Piktogramy zdają się być niedocenianym elementem drogi. A zastosowań dla nich jest naprawdę wiele. Począwszy od ograniczeń prędkości, oznakowania ścieżek rowerowych, oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, poprzez informacje o zjeździe na stację benzynową do informacji o innych niebezpieczeństwach.

 

Znaki pionowe są kolorowe, aby je było lepiej widać. Tak samo kolorowe piktogramy na drodze są bardzo widoczne. Oczywiście trzeba znać umiar, bo inaczej grozi nam nadmiar informacji co spowoduje wręcz odwrotny efekt od zamierzonego. Nie mniej tak jak wspominałem wcześniej w naszych warunkach mamy do czynienia z brakiem niż nadmiarem oznakowanie poziomego wykorzystującego potencjał kolorowych piktogramów znaków drogowych.