Termoznaki

TERMOZNAKI – gotowe elementy z masy termoplastycznej służące do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg, ulic, parkingów i placów. Do ich aplikacji nie są wymagane specjalistyczne maszyny ani wykwalifikowani operatorzy. Dzięki stosowanej przez nas unikalnej technologii gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Główne

0 comments

Taśma tymczasowa najezdniowa IZI-LINE

IZI-LINE – Taśma tymczasowa najezdniowa, odblaskowa (aluminiowa). Taśma na podkładzie aluminiowym, samoprzylepna, pokryta warstwą odblaskową i przeciwpoślizgową. Stosowana do czasowej organizacji ruchu. W przypadku aplikacji średnioterminowych, bądź dużego obciążenia ruchem kołowym zalecamy do aplikacji zastosować dodatkowo klej, który również posiadamy

0 comments

Znaki samoprzylepne – Street-Print

    Street Print ULTRA – samoprzylepne znaki dla nawierzchni asfaltowych, betonowych lub kamiennych ! Dostępna pełna paleta kolorów Fotograficzna jakość wydruku Całkowita dowolność w zakresie kształtu Trwałość nawet powyżej 1 roku! (w zależności od warunków panujących w danym miejscu)

0 comments

Gry podwórkowe

Oferujemy Państwu gry podwórkowe opracowane na podstawie sprawdzonych wzorów, zrealizowanych w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Wielokolorowe gry doskonale sprawdzają się na boiskach szkolnych, placach zabaw jak i na podwórkach. Gry podwórkowe są interesującą odmianą i uzupełnieniem typowych atrakcji. Ich forma

0 comments

Oznakowanie dla niewidomych

Oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących Realizujemy adaptacje przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Stosowane przez nas rozwiązania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia

0 comments

Reklama na nawierzchni

Poziome oznakowanie o charakterze informacyjnym, nawigacyjnym oraz promocyjnym. Oznakowanie takie wykonujemy na chodnikach, placach, a także na terenie targów, konferencji, festiwali itp. Współpracujemy m.in. z jednostkami samorządowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. Naszymi klientami są również zarządcy dużych obiektów sportowych i targowych.

0 comments

Ergonomia i bezpieczeństwo

Nasza firma jest kompleksowym dostawcą wyposażenia okołoprodukcyjnego. Zaopatrujemy przedsiębiorstwa produkcyjne, centra logistyczne i magazynowe. Naszym klientom umożliwiamy skupienie się na działalności operacyjnej, dostarczając niezbędne wyposażenie dodatkowe najwyższej jakości.  Oferujemy produkty i rozwiązania wiodących światowych producentów, najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie

0 comments

Nawierzchnia antypoślizgowa

Nawierzchnia antypoślizgowa Kolorowa powierzchnia antypoślizgowa Wysoce wytrzymały, specjalistyczny produkt, mający na celu zredukowanie drogi hamowania i wykluczenie poślizgu aplikacja odbywa się na zimno, ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny Aplikacja jest szybka, czas schnięcia/twardnienia w temperaturze otoczenia 20°C nie przekracza

0 comments

Emulsja gruntująca IZI-PRIME

IZI-PRIME przeznaczony jest do gruntowania nawierzchni oraz zwiększenia przyczepności prefabrykowanych oznakowań drogowych (taśm syntetycznych, aluminiowych, mas termoplastycznych). Stosowany jest na nawierzchnie betonowe, asfaltowe, z płyt granitowych.    

0 comments

Usługi

W ramach naszej oferty, na terenie Dolnego Śląska, świadczymy usługi aplikacji piktogramów termoplastycznych. Nasz wyspecjalizowany zespół pracowników sprawnie i kompleksowo przeprowadzi dla Państwa instalację każdego produktu z naszej oferty Termoznak.

0 comments