Punkt referencyjny - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Termoznak