Wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej w postaci miejskich dróg rowerowych, ale także długodystansowych szlaków turystycznych rozszerza się asortyment rozwiązań w zakresie oznakowania, dedykowanego właśnie tego typu infrastrukturze. Poniżej prezentujemy dostępne w naszej ofercie produkty do oznakowania ścieżek, szlaków i dróg dla rowerów (np. symbol P-23, znak R-4).

 

 

znak-symbol-p-23-na-sciezce-drodze-rowerowej
  • Symbol poziomy P-23 „Rower” – stosowany w celu oznaczenia drogi, pasa lub przejazdu rowerowego oraz w miejscach śluz rowerowych.
znak-piktogram-r-4-na-szlaku-rowerowym
  • Piktogram poziomy znaku R-4 „informacja o szlaku rowerowym” – informuje o przebiegu szlaku rowerowego podając numer lub nazwę szlaku (np. z logo szlaku)
Znak piktogram R-4b na szlaku rowerowym
  • Piktogram poziomy znaku R-4b „informacja o zmianie kierunku szlaku rowerowego” – informuje o zmianie w przebiegu szlaku rowerowego podając numer lub nazwę szlaku (np. z logo szlaku)
znak-piktogram-c-13-c-16-ciag-pieszo-rowerowy
  • Piktogram znaku C-13/16 – estetyczny i czytelny sposób oznakowania wspólnych ciągów pieszo-rowerowych
znak-piktogram-a-24-rowerzysci
  • Piktogram znaku A-24 „Rowerzyści” – w miejscu krzyżowania się chodnika z drogą dla rowerów zastosowany piktogram zwiększa ostrożność i zwraca uwagę pieszych na przejeżdżających rowerzystów
znak-symbol-p-26-piesi
  • Symbol poziomy P-26 „Piesi” – piktogram tego rodzaju stosuje się w celu oznaczenia drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów.
znak-symbol-p27-kierunek-i-tor-ruchu-rowerowego
  • Symbol poziomy P-27 „Kierunek i tor ruchu rowerowego” – piktogram stosowany na jezdni, poza pasem ruchu dla rowerów, śluzą rowerową oraz przejazdem rowerowym.
herb-powiatu-milicz-promocyjne-oznakowanie-poziome
  • Oznakowanie promocyjne w formie herbu