IZI-PRIME emulsja gruntującaIZI-PRIME przeznaczony jest do gruntowania nawierzchni oraz zwiększenia przyczepności prefabrykowanych oznakowań drogowych (taśm syntetycznych, aluminiowych, mas termoplastycznych). Stosowany jest na nawierzchnie betonowe, asfaltowe, z płyt granitowych.