PUNKTY REFERENCYJNE:
Wykorzystanie termoplastycznych, grubowarstwowych prefabrykatów do oznaczania punktów referencyjnych pozwala na:

Punkt referencyjny - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Termoznakprecyzyjne wyznaczanie miejsca punktu referencyjnego – środek okręgu znajduje się dokładnie w miejscu wbicia gwoździa geodezyjnego;
oznakowanie takie jest widoczne i pozwala w prosty sposób stwierdzić gdzie rozpoczyna się lub kończy dany odcinek referencyjny – ułatwia to planowanie, nadzorowanie oraz odbiór wszystkich rodzajów prac drogowych;
aplikacja znaków termoplastycznych jest szybka i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, a jednocześnie odznacza się długą trwałością;
znak poziomy wraz z tzw. świadkiem punktu referencyjnego oraz tabliczką pionową stanowią kompletny, wzajemnie uzupełniający się sposób oznakowania poszczególnych punktów referencyjnych co znajduje swoje odzwierciedlenie w standardach postępowania i zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

TRÓJKĄTY KILOMETRAŻOWE W KOLORZE ŻÓŁTYM 
Niezbędne dla efektywnego zarządzania siecią dróg.

Trójkąt kilometrażowy - TermoznakZALETY:
usprawnia prowadzenie ewidencji dróg z nieutwardzonymi poboczami (problem niszczenia słupków hektometrowych),
niweluje powstawanie błędów w ewidencji np. poprzez niedokładne umiejscowienie przez firmy wykonawcze słupków hektometrowych,
znacznie ułatwia pracę w zarządzaniu siecią drogową poprzez precyzyjne i czytelne wyznaczenie kilometrażu

Oznakowanie tego typu z powodzeniem wykorzystywane jest w krajach Unii Europejskiej oraz w oddziałach lubelskim i olsztyńskim GDDKiA.